Стоките и услугите за американските бази у нас няма да се облагат с данък добавена стойност. Това става ясно от анекс към към споразумението за логистичната поддръжка с Европейското командване на армията на САЩ, публикуван в "Държавен вестник".
Във военните бази ще могат да се изграждат и обслужват пряко или чрез договор места за продажба и военни столове, в които се предлага храна, смесени магазини, шивашки услуги, бръснарство, фризьорство и козметика. Продажбите на стоки или услуги няма да се облагат с ДДС.  Военните служби за обслужване на САЩ ще сключват договори за с местни туристически агенции за екскурзии, обиколки или други видове услуги за отдих и възстановяване на американските военни. Според споразумението янките ще могат да си строят фитнес центрове, гимнастически салони, боулинг съоръжения, игрища, библиотеки, центрове за интернет и телефонни услуги. Военните могат да си изграждат и образователни центрове с подготовка на ниво колеж, което ще е по договор с колежи и университети в САЩ. /БЛИЦ