Сделките с имоти в София нарастват със сериозни темпове през второто тримесечие на годината. От април до юни в София са регистрирани 7670 продажби на имоти спрямо 7119 сделки за същия период на миналата година, сочат данните на Агенцията по вписванията.

Това представлява ръст със 7,7% на годишна база. За първата половина на годината сделките с имоти в столицата се увеличават с 4,4%, пише "Труд". 

Като е важно да се подчертае, че в Агенцията по вписвания не се регистрират сделките „на зелено”, които ще бъдат отчетени при окончателно завършване и прехвърляне на жилищата. А делът на сделките „на зелено” в столицата постоянно нараства заради сериозното увеличение в търсенето на нови апартаменти.

Второто тримесечие на 2019 г. е най-доброто на имотния пазар от кризата през 2008 г. насам, коментират брокери. „Дължим ръста в общия обем сключени сделки основно на два фактора. От една страна това е стабилизирането на пазара – цените спряха колебанията си, което прави пазара по-предвидим.

Това дава смелост и на двете страни да пристъпят към сключване на сделки”, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти.

„Другият решаващ фактор е в обемите новозавършено строителство. Преди две години имаше съществено покачване на издадените разрешителни за строеж. Днес тези имоти станаха факт, повечето получиха Акт 16, което позволи сделките с тях да бъдат вписани официално.

В същото време вторичният пазар е активен, доходите са стабилни, т.е. няма фактори, които да стопират активния пазар в София”, допълни тя.

Във Варна регистрираните сделки с имоти също нарастват, макар и с по-бавни темпове, отколкото в София.

Продажбите на жилища се увеличават в повечето големи градове на страната. Във Варна регистрираните сделки с имоти също нарастват, макар и с по-бавни темпове, отколкото в София.

Между януари и юни вписаните продажби на имоти в морската столица се увеличават с 2,5% на годишна база, а само през второто тримесечие ръст е с 0,8% спрямо същия период на миналата година.

В Бургас регистрираните продажби на имоти през второто тримесечие са 1570 броя, което е увеличение със 7,8% на годишна база, сочат данните на Агенцията по вписвания. За полугодието сделки с имоти в Бургас са със 7% повече от същия период на миналата година.

Сред останалите големи градове в страната най-сериозен ръст на годишна база на отчетените в Агенцията по вписвания продажби на имоти през второто тримесечие е регистриран в Стара Загора (+12,2%). Ръст на сделките има и във Велико Търново и Сливен съответно с 2,5% и 0,7%.
В цялата страна са вписани общо 52 503 сделки с имоти през второто тримесечие, което представлява увеличение с 0,4% на годишна база. Това са най-добрите резултати на пазара за последното десетилетие.
 
Изграждат помещения за собствено ползване
40% от новите складове са за отдаване под наем

В строеж в района на София са 202 хил. кв.м индустриални имоти

Пазарът на логистични имоти в София се характеризира с ръст на строителството и висока наемна активност, показва доклад на консултантска компания на пазара на имоти.

Общата площ на новозавършените проекти през второто тримесечие на годината е 72 500 кв. м.

„Пазарът на индустриални имоти постепенно преодолява недостига на модерни площи. Обемът новозавършени проекти е по-голям от този през същия период на миналата година, което е показателно за възстановяването в този сегмент.

Очакваме делът на свободните площи за отдаване под наем да остане близък до сегашните нива, тъй като завършените през периода проекти са предимно за собствено ползване и строителство по поръчка”, коментира Жоро Ангелов, мениджър „Индустриални имоти и развитие на парцели” в компанията.

Към края на първото полугодие на 2019 г. индустриалните имоти в строеж в района на София са 202 хил. кв.м, от които над 40% са предназначени за отдаване под наем, сочат данните на компанията.

Интересът към строителство на логистични сгради за отдаване под наем се обуславя от повишената наемна активност и нарасналите наеми. Усвоените площи през първите шест месеца на 2019 г. са приблизително 45 300 кв.м.

Търсенето на наемателите е фокусирано върху новите фази на индустриални и логистични паркове около София, както и сключване на предварителни договори за наем още на строеж „в строеж”.

С въвеждането в експлоатация на няколко нови обекта, общият обем складови площи на пазара през второто тримесечие достигна 1,159 млн. кв. м, сочат данните на компанията.

След няколко години на недостиг на качествени логистични имоти, ръстът в предлагането на такива постепенно ще балансира пазара. Стабилните наемни нива и ниският дял на свободните площи засилиха инвеститорския интерес към София и очакванията са в следващите две години с увеличаването на конкуренцията да се разнообрази и изборът пред наемателите, сочат прогнозите на компанията.

Първокласните логистични имоти в района на София запазват доходност от 8,5% към края на второто тримесечие. Наемните цени остават стабилни между 3,60 евро и 4,50 евро на кв.м за нови площи в зависимост от локацията.