Предложението за новата система „Бонус-малус“ е публично достъпно на сайта на Комисия за финансов надзор (КФН).

Отговорни за проекта са три институции: Комисията за финансов надзор (КФН), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Гореща новина за собствениците на коли: Най-късно до есента "Гражданската" ще...

В процеса на изработване активно се включи и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Целта на системата е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя, да промени нагласата на мислене при шофиране и да засили вниманието към спазването на правилата за движение.

„Бонус-малус“ поставя акцент върху пряката връзка между поведението на водачите на пътя, спазването на отговорностите на собствениците на МПС и нивата на пътен травматизъм в България.

Системата има цел да стимулира добросъвестните водачи, чиято застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност“ (ГОА) ще намалява и да санкционира рисковите водачи чрез заплащане на по-висока застрахователна премия, определена на база на рисковото им поведение.

Внимание шофьори, цената на "Гражданската" скача до небето!

Считано от днес, 19.11.2019 г., в едномесечен срок, трите институции, отговорни за предложението за модел на система „Бонус – малус“, ще приемат писмени предложения от всички заинтересовани страни в обществото по следните канали:

-телефон, КФН: 0800 44 444

-мейл КФН:  [email protected]

Цялото предложение вижте ТУК.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!