Бургаската община освобождава улиците и тротоарите от брички. До момента са идентифицирани общо 136 излезли от употреба автомобили и те са маркирани с информационен стикер, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
Акцията е в изпълнение на наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Бургас. Тя предоставя на собствениците 14–дневен срок, в който трябва доброволно да преместят автомобила си на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване. Досега са преместени доброволно 49 автомобила, а техните собственици няма да бъдат глобени за дългия престой на изоставените возила.
На останалите са издадени заповеди на кмета на община Бургас за принудително преместване, а на нарушителите са съставени актове и е наложена глоба в размер до 500 лв. Разходите за принудителното извозване към площадка за временно съхранение или център за разкомплектоване са също за сметка на собствениците на старите коли.
Община Бургас призовава гражданите да предприемат мерки за транспортиране на старите возила до съответните центрове за разкомплектоване на автомобили. За съдействие те могат да се обръщат на тел.  84 38 91, като за услугата няма да се дължат такси. /Марина Шиварова, БЛИЦ