Днес в централния офис на Овергаз в столицата се проведе първият открит урок по екологични теми под надслов „Да се подготвим за среща с природата”, съобщиха от Овергаз.
Участие в него взеха ученици от 4-ти и 5-ти клас от Частното основно училище с ранно чуждоезиково обучение „Българско школо”.
Специалисти-еколози от най-голямата частна газоразпределителна компания в България запознаха малчуганите с околната среда и нейните компоненти, обърнаха внимание на актуалните изменения на климата и разясниха на учениците основните природосъобразни правила за разходка в гората.
Екологичният урок е само първата част от стартирания през ноември 2008 година проект на Овергаз „Опознай природата и я опазвай”. Целите на кампанията са да повиши екологичната култура на младото поколение, да го приобщи към решаването на глобалните екологични проблеми, да популяризира защитените територии и тяхното опазване и да улесни получаване на информация за защитените видове растения и животни. /БЛИЦ