Да се допълни понятието „действителен стаж“ предлагат депутати от ДПС с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени в Народното събрание.

Това не е първият път, в който депутати предлагат да се промени понятието „действителен стаж“, когато става въпрос за пенсиониране на хора при недостигащ стаж. В момента законовото изискване за придобиване на право на пенсия за хората, които нямат достатъчно стаж, е възраст 66 години и 10 месеца за мъжете и жените, както и 15 години действителен осигурителен стаж, съобщава pariteni.bg.
 
Вносителите на промените обаче посочват, че „действителен стаж“ означава действително прослуженото време по трудово или  служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение или е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което човек е подлежал на задължително осигуряване за своя сметка и внесъл дължимите осигурителни вноски.
 
„Безспорно е, че редовната наборна военна служба не създава трудово правоотношение, но тя е била законово задължение за всички, подлежащи на наборна служба. Затова обяснението, че тя не може да се зачита за действителен стаж е лишено от правно основание“, посочват депутатите от ДПС.

Гласят ключови промени в правилото за увеличение на пенсиите, индексацията се променя така

Те напомнят, че времето на наборната служа се признава за стаж при пенсиониране при останалите случаи, което е неравнопоставеност за една група от хора.

Предлага се също така да се признава за трудов стаж времето, през което хората, които са били репресирани, са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане, както и времето, през което тези хора не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани.

Социалното министерство против промени в стажа, който се признава за пенсия

Законопроектът предвижда около 3000 средногодишно новоотпуснати пенсии по този ред. Средният размер на получаваните за 2021 г. по този ред пенсии е 314,50 лева.

Средномесечно допълнителният разход се очаква да бъде в размер на 629 000 лева. На годишна база се очаква разходите да се увеличат със 7,5 млн. лева, посочват в мотивите си депутатите. Според тях при бюджет на фонд „Пенсии“ за 2022 г. от 14,4 млрд. лева, става въпрос за сума, която няма да застраши финансовата стабилност на Държавното обществено осигуряване.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук