Промени в Кодекса за социално осигуряване предлагат от „Продължаваме промяната“, които са внесени в НС. Те предвиждат да се осъвремени действащият механизъм за осъвременяване на пенсиите или т. нар. „швейцарско правило“, пише pariteni.bg.

Според предложението пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, ще се осъвременяват от 1 юли с процент равен на по-голямото от 100% от нарастването на осигурителния доход или 100% от нарастването на индекса на потребителските цени.

В момента действащият механизъм предвижда от 1 юли всяка година пенсиите да се увеличават с процент от сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени или инфлацията.

Според депутатите от ПП швейцарското правило е подходящо за държави, чиито икономики вече са постигнали висок етап на развитите и наблюдават сравнително ниски размери на увеличение на доходите и нифлацията.

Тъй като вече отпуснатите пенсии са били осъвременявани само с 50% от ръста на осигурителния доход, а в някои години правилото не се е прилагало, се натрупало сериозно разминаване и изоставане на по-отдавна отпуснатите пенсии, пише в мотивите към законопроекта.

Според тях с направеното преизчисление от 1 октомври разликата, дължаща се на осигурителния доход, между старите и новите пенсии е била премахната.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук