Новите проекти за учебни програми по различните предмети за първи и пети клас са еднакви почти до запетайка с тези от 2013 г. Новата работна група на образователното ведомство е направила само някои незначителни редакционни промени, пише "Труд".
&nbsp;Единственото голямо изменение е в добавянето на &quot;Хайдути&quot; на Христо Ботев в програмата по литература за пети клас, което не фигурира в проекта от 2013 г.<br /> <br /> Да припомним, че тогава избухна скандал с проектите за учебно съдържание по български език и литература и история, след като те бяха качени на сайта на министерството без предварително обсъждане. От тях се разбра, че липсват знакови произведения, сред които на Ботев, Вазов и Шекспир, но не и защо е направена промяната. <br /> <br /> Това стана във времето между служебния кабинет &quot;Райчев&quot; и този на Пламен Орешарски. Тогавашният министър проф. Анелия Клисарова нареди проектите да се свалят заради скандала и да бъдат обсъдени отново, което реално не се случи.<br /> <br /> Работната група не е направила големи изменения и за първолаците. Добавени са нови изисквания като писането на SMS на кирилица и е дадена свобода в избора на произведения в читанката.<br /> <br /> За пети клас промените са основно по история, където вместо българското минало се изучават Праистория и Античност.<br /> <br /> В програмата за шести клас досега се учеше &quot;Хайдути&quot;, но сега минава в 5-и. &quot;Под игото&quot; на Иван Вазов с главата &quot;Радини вълнения&quot; не присъства, а самото произведение се &quot;премества&ldquo; в 10-и клас, но с други глави.<br /> <br /> Дали работната група ще запази това - предстои да видим, защото министър Тодор Танев публично декларира, че творбите на Христо Ботев и Иван Вазов не само че няма да се орежат, а ще се увеличат.<br /> <br /> &quot;Малкият принц&quot; на Екзюпери от сегашната програма го няма, но е записан &quot;Принцът и просякът&quot;. Разказът &quot;Другоселецът&quot; на Елин Пелин сменя &quot;Серафим&quot;, но това произведение ще се изучава в 12-и клас. <br /> <br /> &quot;Опълченците на Шипка&quot; не фигурира към настоящия момент за нито един клас.<br /> <br /> В осми клас, ако се запази логиката на досегашните нови-стари промени, предстои тотална смяна на съдържанието на уроците. В момента се изучават произведения на Елисавета Багряна, &quot;Крадецът на праскови&quot; на Емилян Станев, стихове на Блага Димитрова, произведения на Николай Хайтов, на Димчо Дебелянов, Николай Лилиев и Христо Смирненски. <br /> <br /> Според проект от 2013 г. те се сменят с &quot;Одисея&quot;, &quot;Илиада&ldquo;, &ldquo;Декамерон&ldquo;, &quot;Дон Кихот&ldquo;, а Шекспир влиза със &quot;Сън в лятна нощ&ldquo; и &quot;Ромео и Жулиета&ldquo;, изучава се и Петрарка. <br /> <br /> Вероятно работната група ще запази подредбата от старите проекти за учебни програми, защото те са обвързани с промените по останалите предмети. В този смисъл вероятно в 9-и клас, където сега се учат жития и антична цивилизация, ще се сменят с Байрон, Мопасан, Виктор Юго, Ибсен и т.н. <br /> <br /> Десети клас, който сега е посветен на произведения като &quot;Декамерон&ldquo;, &quot;Хамлет&ldquo;, &quot;Тартюф&ldquo;, &quot;Дядо Горио&ldquo;, &quot;Червено и черно&ldquo;, &quot;Шинел&ldquo;, също се променя. Идеята е в този клас да се учи &quot;История Славянобългарска&ldquo;, &quot;Изворът на белоногата&ldquo;, &quot;Хаджи Димитър&ldquo; и &quot;Обесването на Васил Левски&ldquo;, &quot;Епопея на забравените&ldquo;, &quot;Две хубави очи&ldquo;, &quot;Да се завърнеш в бащината къща&ldquo; и др. <br /> <br /> До момента в 11-и клас се изучават основните произведения на Ботев, Вазов, Смирненски, Дебелянов, Вапцаров, Елин Пелин и Йордан Йовков. Проектът, по който работи и новата работна група, е да правят анализи и есета на база на доста редуцирани произведения.<br /> <br /> В 12-и клас също има новости, като например &quot;Тютюн&quot; е сменен с &quot;Осъдени души&ldquo; на Димитър Димов, Емилиян Станев го няма, но е включен Атанас Далчев с &quot;Книги&ldquo;, както и &quot;Балада за Хенрих&ldquo; на В. Пасков.<br /> <br /> В пети клас, както вече е обявено, ще се изучава праистория и Античност. И тъй като няма как да се обърне логиката на историята, се предполага, че работната група ще продължи със VII&ndash;XVII век, когато е Българското средновековие. Учениците ще получават знания за контактите с другите европейски държави.<br /> <br /> Тук са включени познанията за хановете и царете ни, както и темата &quot;Българите - поданици на Османската империя&quot;. Първата част от нея е посветена на съпротивата срещу османската власт.<br /> <br /> В седми клас се продължава с Възраждането и съвременна България. Тук, според идеята от 2013 г., са знанията за делата на Васил Левски, Н. Бозвели, Паисий.<br /> <br /> Учениците трябва да знаят също така да дават примери за &quot;забранени автори по времето на комунистическия режим&quot;. В 8-и клас е времето между V и XVII в., или Средновековието и прехода към модерната епоха. Тук са уроците за Римската империя, за позицията на Османската империя, за рицарството и делата на нашата църква.<br /> <br /> 9-и клас е посветен на Просвещението и индустриалната епоха, на Френската революция, на развитието на Англия, САЩ, Япония, Русия и мястото на България по това време. Десетият клас е последен за знания по история и те са за периода от съвремието до началото на 21-ви век. Тук сред темите са включени Търновската конституция и Голямата депресия, националните катастрофи, войните и др.