Европейската анти-бедност мрежа, чиято Генерална асанблея заседава от 25 до 27 септември в к. к. „Албена”, отправя препоръки към ЕС за приемане на Пакт за социален прогрес, който да бъде център на Лисабонската стратегия и приоритет на европейския дневен ред. Делегатите на Асанблеята се настояват още за мониторинг на бедността и повече прозрачност върху тези проблеми в засегнатите държави.
Да се разработят и приемат схеми за минимални доходи, адекватни на изискванията за достоен живот във всяка страна, да се обърне внимание на антидискриминационното законодателство, да се развие нова програма за бедността и социалното включване, са исканията на мрежата срещу бедността.
„Европа и нейната култура, Европейският съюз са уникални именно с наличието на институции, традиции и ценности, които могат да развиват и поддържат участие и социална справедливост. Ние искаме ЕС да се облегне повече на тези свои уникални “генератори на социална справедливост”, не само защото изпитваме дефицит на справедливост, а и защото тези генератори са доказали, че могат да произвеждат растеж, развитие и напредък – в края на краищата Европа достигна до мястото, което днес заема в света, благодарение на тези генератори”, е казал на форума президентът на КНСБ  Желязко Христов. Той е открил семинар „Стратегии за активно социално включване”, който поставя акцент върху социалното неравенство и включването на социално-изолираните в порграми за интеграция и повишаване качеството на живот. /БЛИЦ