Депутатите одобриха Закона за фискалния съвет и корективни механизми на първо четене, чрез който се създава на Фискален съвет. Законът е внесен от Министерски съвет и бе одобрен със 116 гласа „за", 1 „въздържал се", нямаше гласували „против".
В така приетите текстове се предвижда създаването на Фискален съвет като независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление. /БЛИЦ<br />