Промени в Наказателния кодекс, касаещи различни нарушения на пътя, бяха приети на първо четене в парламента днес. Измененията бяха внесени от ГЕРБ и ги подкрепиха депутатите на Бойко Борисов и ДПС със 101 гласа "за", 3 "против" и 46 "въздържал се".
Санкциите при шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества се завишават. Управлението на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила ще се наказва с от 1 до 3 години затвор и с глоба от 200 лева вместо досегашните до една година.<br /> <br /> При влязла в сила присъда за шофиране с над 1.2 промила и нов случай на шофиране с над 0.5 промила, провинилото се лице вече ще се наказва с от една до пет години затвор и глоба от 500 до 1500 лева вместо досегашните две години и глоба от 100 до 300 лева, приеха още депутатите.<br /> <br /> При шофиране след употреба на наркотични вещества или техни аналози наказанието вече ще бъде от една до три години и глоба от 500 до 1500 лева вместо досегашните две години лишаване от свобода.<br /> <br /> При повторен случай на шофиране след употреба на наркотици провинилите се вече ще се наказват със затвор от една до пет години и глоба от 500 до 1500 лева.<br /> <br /> При шофиране в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред, вече ще има наказание до три години и глоба от 200 до 1000 лева вместо досегашните две години лишаване от свобода.<br /> <br /> Наказанията при причиняване на смърт или телесна повреда след употреба на алкохол, наркотици и управление без книжка също стават по високи. Вместо досегашните една до пет при тежка или средна телесна повреда наказанието вече ще бъде от една до шест години, а при особено тежки случаи вместо от две до осем години наказанието ще бъде две до десет години.<br /> <br /> При причинена смърт вместо досегашните три до десет наказанието вече ще бъде три до 15 години, а при особено тежки случаи вместо пет до петнадесет наказанието ще бъде пет до двадесет години.<br /> <br /> Ако нарушителят е избягал от местопроизшествието, наказанието при тежка или средна телесна повреда ще бъде лишаване от свобода от една до пет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от две до осем години. При смърт - лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет години.<br /> <br />