Успешно приключи софтуерната разработка по проекта за подобрения на фронт офиса (ECP2 – Major improvements to front office), изпълняван в рамките на сътрудничеството на Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Това става ясно от публикация на държавната институция в социалните мрежи.

В рамките на проекта беше извършена основна технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни и 23 услуги по заявяване на вторични действия по вече заявени марки и дизайни.

По време на проекта бяха разработени и 4 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните. Обновената версия на фронт офиса предстои бъде пусната в реална експлоатация.