Патентно ведомство на Република България излезе със специално приветствие по повод навършване на 70 години от създаването си. Публикуваме обръщението без съкращения:
"На днешния ден се навършват 70 години, откакто с Указ № 907 от 4  юни 1948 г. към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализация – ИНРА, чийто правоприемник от 1993 г. е днешното българско Патентно ведомство, като на 1 юни 2018 г. се навършват 25 години от създаването на ведомството.  
 


Горди сме да заявим, че продължаваме традицията да развиваме и усъвършенстваме изградената с усилията на много поколения национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост. Чрез средствата на съвременния дигитален свят, тя предоставя възможност за защита не само на изобретенията, марките, географските означения и промишлените дизайни, но и на полезните модели, сортовете растения, породите животни и топологиите на интегралните схеми.

В годината на Българското председателство на Съвета на ЕС, можем да заявим, че подкрепените от нас законодателни инициативи в областта на интелектуалната собственост, са част и от приоритетите на нашите международни партньорски организации – осигуряване на достъпни и висококачествени услуги за потребителите, което е неразривно свързано с икономическото развитие на всяка страна и е мощен фактор за стимулиране на икономиката.

Предоставянето на изключително право върху обектите на индустриална собственост създава за техния притежател условия за икономически растеж, но е и причина за развитие на технически прогрес в световен мащаб. Стимулирайки развитието и усъвършенстването на технологиите във всички отрасли, закрилата върху обектите на индустриална собственост се превръща в основен механизъм за привличане на инвестиции от потенциални национални и чуждестранни инвеститори.

Като част от процеса на глобализация, в който сме включени, националното Патентно ведомство продължава да се развива и улеснява достъпа на потребителите до предоставяните услуги, както и да насърчава и покрепя професионалното усъвършенстване и развитие на експертите, представителите по индустриална собственост и представителите на държавни и академични институции, работещи в тази област.

Патентното ведомство като институция – наследник на първите български служби за закрила на индустриалната собственост, е изминало дълъг и понякога доста неравен път, белязан с множество промени и решения, които са дали своите резултати и могат да бъдат оценени във времето.
Сърдечно поздравяваме нашите служители, както и българските изобретатели и верните ни съмишленици, по повод 70-тата годишнина от създаването на институцията".