Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” извърши днес плащане на средствата на земеделските производители по Схемите за директни плащания за кампания 2008.
Плащането е във връзка с изпълнение на Споразумение между Министерство на земеделието и храните и Националната асоциация на зърнопроизводителите.
Сумите ще бъдат получени от земеделски стопани, които имат обработваеми площи и не са декларирали мери, ливади и пасища, като техните заявления са обработени и проверени през януари 2009 г. от Техническия инспекторат на РА.
До момента изплатените суми по Схемите за директни плащания за кампания 2008 г. са на стойност 276 248 183, 49 лв. и са предоставени на 38 000 земеделски производители. /БЛИЦ