Пловдивският окръжен съд осъди на две години условно с пет години изпитателен срок 44-годишния Асен Михайлов, който подпалил на 28.07.2003 г. в с. Дълбок извор сграда и имущество на стойност 5930 лв., собственост на Асен Вълков. С пожара бил застрашен и животът на Гочо Вълков, а имало опасност също огънят да се прехвърли върху други имоти.
Михайлов се спречкал с Асен Гочев в дома му. Гочев живеел на семейни начала с голямата дъщеря на подсъдимия - Росица. Под въздействие на алкохола Михайлов ударил дъщеря си пред Гочев в присъствие на баща му - Митко Вълков. <br /> В края на селото подсъдимият се сбил с Асен Гочев и се прибрал в дома си. Към 2 часа на 28.07.2003 г. Михайлов решил да запали сеното на Митко Вълков, което той държал в къщата на роднината си Асен Вълков.<br /> <br /> Подсъдимият се приближил до къщата откъм западната й страна, извадил кибрита, драснал клечка и я хвърлил в сеното, като изчакал да започне горенето, след което се прибрал. В същото време в къщата спял бащата на Асен Вълков - Гочо Вълков. Пожарът бързо се разраснал, тъй като времето било горещо. Първи се събудили съседите, видели пожара и изтичали да кажат на Митко Гочев, че сеното му гори. Дошла дежурната бойна смяна на пожарната и огънят бил загасен. Гочо Вълков бил изведен от димящата сграда от съседите.<br /> <br /> Делото се разгледа по процедурата на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимият призна фактическите обстоятелства по повдигнатото му обвинение, затова му беше определено наказание под предвидения минимален размер.