Алексей Петров, подсъдим по делото "Октопод", ще бъде настанен за водно лечение в Специализирана болница за рехабилитация Банкя АД – База Ясен, съобщиха от Софийски градски съд.
С определение от 4 октомври 2012 г. 29-ти състав на Софийски градски съд (СГС) настанява подсъдимия Алексей Петров във въпросното лечебно заведение.&nbsp; <br /> <br /> От постъпилото по делото писмо от МП &bdquo;Главна дирекция &bdquo;Изпълнение на наказанията&rdquo; затвора - София, докладна записка от директор СБАЛС София, молба от СБФТР ЕАД, става ясно, че подсъдимият Петров не е настанен в указаното здравно заведение в Овча купел, поради отказ, мотивиран с липса на свободни стаи и невъзможност да се ползва лечебния комплекс в частта &ndash; водолечение. <br /> <br /> Ето защо съдът намери, че следва да определи друго лечебно заведение, което да има съответните характеристики и подходяща лечебна база. Определението подлежи на незабавно изпълнение и предстои транспортирането на Петров в лечебното заведение в Банкя. /БЛИЦ