Жители на села от общините Карлово и Съединение продължават да изхвърлят отпадъци на закритите вече сметища, установи проверка на РИОСВ-Пловдив, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
Екоинспекторите са извършили близо 20 проверки за чистотата на населените места в двете общини от началото на годината досега. При извършените през миналата година проверки в Пловдивска област е констатирано, че масово се изхвърлят отпадъци на нерегламентирани сметища. На кметовете са дадени предписания за решаване на проблема. Тяхно задължение е да организират сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци до депата, които отговарят на нормативните изисквания, а също и да не допускат създаването на нови нерегламентирани сметища. При проверките през януари е констатирано, че все още не е приключило и рекултивирането на закритите депа.
От екоинспекцията припомниха, че през 2006 и 2007 г. поетапно са закрити над 150 селски сметища. Според изискванията на нормативната уредба всички депа за битови отпадъци, неотговарящи на изискванията, трябва да бъдат ликвидирани до 16 юли тази година. За неспазване на тези изискванията предвиждат глоби от 1000 до 10 000 лв. В Пловдивски регион има само две депа за твърди битови отпадъци, които отговарят на изискванията. Това са сметищата в Карлово и край Цалапица. Функционират още едно депо за строителни отпадъци, шест – за производствени отпадъци и три за опасни отпадъци. Димана Тодорова, БЛИЦ