680 проекта на стойност 33 246 560 лева са подадени по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 в 5-те области на Южен Централен район – Пловдив, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Хасково, съобщи днес в Пловдив зам.-министърът на земеделието и храните инж. Димитър Пейчев.
На заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен Централен район, той представи напредъка по програмата. 106 са подписаните договори по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” в петте области, като общият размер на одобрената субсидия по тях е 7 225 976 лева. Подписани са заявки за плащане на всички 106 проекта, от които вече са извършени 73 плащания на стойност 1 784 558 лв.
По мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” са постъпили 215 проекта на стойност 442 474 072,29 лв. като одобрените заявления за подпомагане със сключени договори са 77, а одобрената субсидия по тях е 22 991 307, 50 лева. Подадени са заявки за плащане по 21 проекта, като са извършени 10 плащания на 4 266 658,10 лв.
По време на посещението си в Пловдив заместник-министър Димитър Пейчев се срещна и с представители на Национална асоциация на младите фермери в България.
Организацията е учредена в Пловдив през февруари тази година от реално практикуващи млади фермери. На срещата бяха обсъдени възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, както и за участие в работните групи към комитета за наблюдение на Програмата. Беше поставен и въпросът за разпределянето на млечните квоти на млади фермери, кандидатстващи по програмата. /БЛИЦ