„В този случай, специално за терасата, законът е разрешил много еднозначно въпроса. Чл. 38 от Закона за собствеността изрично казва, че покривът е обща част на сградата. Според закона, той не може да подлежи на делба. Има едно тълкувателно решение още от 1983г., което съвсем ясно казва, че общите части, включително покривът, не могат да бъдат обект на сделки, нито да се придобиват по давност”, Това заяви професорът по административно право Иван Тодоров относно скандала с покривната тераса на шефът на КОНПИ Пламен Георгиев.

На въпрос защо покривната тераса се намира в нотариалния акт, Георгиев отговори, че вероятно някой погрешка го е сложил вътре в него.

„Има желязна съдебна практика, която казва, че когато някой има достъп до покрива и само през този апартамент има достъп до покрива, това не го прави собственик и не му дава право да бъде собственик на този покрив. Причината – този покрив може по желание на съсобствениците да бъде променян, да бъде променяна термоизолацията и т.н. Поради тази причина законът е решил еднозначно този въпрос”, коментира още той.

Според Тодоров именно това е причината този покрив да не може да се придобие в индивидуална собственост.

"Това, че е включен в нотариалния акт не е проблем поради една проста причина – тази част от нотариалния акт, която касае терасата, е нищожна и не следва да се счита, че поражда правно действие”, коментира още той.

„Обикновено в строителните книжа това, което се построява отгоре, то става апартамент или жилище и се продава отделно, а това което си е покрив си остава обща собственост. Дори само оттам да има излаз на този покрив.  Няма как да се заобиколи законът, има желязна съдебна практика с много решения, включително от 2018г.”, заяви Иван Тодоров.

Относно това как КОНПИ ще проверява Пламен Георгиев, Тодоров отговори, че не е необходимо КОНПИ да го проверява. „По принцип, той не може да проверява сам себе си, тъй като ще е в конфликт на интереси. Има си прокуратура, има си и други контролни органи, които мога да проверяват. Прокуратурата ако има някакви съмнения – може да провери щателно всеки, който реши – няма никакъв проблем”, коментира още Тодоров.