Цяла седмица соросоидните медии от задкулисния кръг "Капитал" и сателитите им обстрелваха председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев с манипулации за апартамента му. Истерията стигна до там, че в мишена се превърна дори тересата на апартамента му в квартал "Гео Милев", за която бе тиражирано, че била ипотекирана.
На атака бе подложен и кредита, който преди няколко години Пламен Георгиев Димитров е изтеглил заедно със съпругата си от Първа инвестиционна банка АД, за да си купят имота.

За да изясни истината, БЛИЦ се обърна със серия от въпроси към ПИБ. От своя страна банката отговори подробно на питатията ни, след като са получили изричното съгласие от страна на Пламен Георгиев да разкрият подробности от кредитното му досие.

"Г-н Пламен Димитров е клиент на Първа инвестиционна банка АД  още от края на 2000 г., като от месец март 2004 г. получава трудовото си възнаграждение по разплащателна сметка водена на негово име в Банката. Г-н Димитров има добра кредитна история и коректно изпълнява задълженията си по сключените с Банката договори", отговориха от ПИБ на въпроса ни откога е клиент на банката.

На въпроса за отпуснатия кредит на председателя на КПКОНПИ от ПИБ отговориха:

"На 30.03.2017 г. г-н Димитров е депозирал в Банката искане за отпускане на ипотечен кредит в размер на 196 000 лв. за закупуване от него и съпругата му на недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. Гео Милев , който е предложен да послужи като обезпечение по кредита. Искането е разгледано от Банката, като за целта  е извършена оценка на кредитоспособността на г-н Димитров, чиито доходи са достатъчни и покриват в двоен  размер предвидената по договора месечна вноска по кредита. Извършена е и оценка на предложеното обезпечение от лицензиран оценител, като при оценката са взети предвид  действащите към момента на оценката пазарни цени на недвижимите имоти в гр. София, включително и за района, в който се намира недвижимия имот.

В предмета на оценката не са включени и не са били предмет на оценяване описаните в нотариален  акт, съставен през 2006г., разглеждан при одобрение на обезпечението 186,57 кв.м. ид.части от тераса –плосък покрив на сградата, поради това, че същите представляват общи части от сградата и не могат да бъдат предмет на оценка и сделки с вещно-прехвърлителен ефект. Пазарната оценка  извършена от лицензирания оценител включва единствено апартамента, заедно с тераса с площ от 47.99 кв.м. и не включва и не са взети предвид 186,57 кв.м. ид.части от тераса –плосък покрив на сградата".

"Предвид самоучастието на кредитоискателите г-н Димитров и съпругата му, което е над 30%, Банката е отпуснала кредит в размер на 189 500 лв., който е по- нисък от първоначално искания размер на кредита, и която сума представлява 50 % от пазарната оценка на имота", отговориха от ПИБ на въпроса ни - дали Пламен Георгиев Димитров е получил цялата желана сума като кредит, която е поискал да му бъде отпусната.

По този начин соросоидните медии и приятелите по чашка на банкера беглец Цветан Василев, които неуморно бълваха компромчати за имотите на председателя на КПКОНПИ ще изпият чаша ледена вода.

Ивайло КРАЧУНОВ