Прокурорите от Окръжната прокуратура във Варна и на следователите от Окръжния следствен отдел излязоха с официално становище относно избора на Иван Гешев за главен прокурор на страната.

Вижте текста без редакторска намеса:


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОЧКОВА,

Прокурорите и следователите от Окръжна прокуратура- Варна, изразяваме нашето принципно становище във връзка с проведения избор на главен прокурор на Република България.

Смятаме, че изборът протече по разписани в закона правила, при открита и прозрачна процедура.

Изразяваме нашето становище, че този избор не следва да бъде политизиран, защото този подход е неконструктивен и е в противоречие с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт, а водещи трябва да бъдат професионалните и юридическите критерии за избор на главен прокурор.

Изразяваме и подкрепа към членовете на Прокурорската колегия при Висшия съдебен съвет, защото те ясно мотивираха своите позиции, отстоявайки интересите на прокурорите, следователите и служителите в Прокуратурата на Република България.