Българските работници ще бъдат командировани или изпращани в държавите-членки на Европейския съюз, само при сключен трудов договор с работодателя, валиден за целия период на командировката. Българските работници ще бъдат командировани или изпращани в държавите-членки на Европейския съюз, само при сключен трудов договор с работодателя, валиден за целия период на командировката.
&nbsp;Законопроектът разширява защитата на българите, командировани за определен период от време в друга европейска страна, съобщава &quot;Дарик&quot;.<br /> <br /> Законопроектът въвежда изискване към работодателите в приемащата държава да осигурят най-малко същите минимални условия за работа на командированите работници, каквито имат техните работници - това включва минимална ставка на заплащане, минимален брой почивни дни, максимална продължителност на работния ден.<br /> <br /> Урежда се и защита при наемането на бременни жени и родилки.<br /> <br /> Според промените тези минимални изисквания към работодателя са задължителни, независимо от продължителността на командировката.<br /> Други разпоредби предвиждат възможност българските работници да предявяват искове срещу своя работодател, в случай, че са претърпели вреди заради неспазване на минималните условия за работа. Искът може да бъде предявен и след прекратяване на договора. Когато работник търси правата си чрез иск, той ще бъде защитен от неблагоприятно отношение от страна на фирмата.<br />