Българска народна банка уточни изнесените преди няколко дни данни за лошите кредити у нас. Просрочените заеми към края на юли са малко над 10 процента, а не 16 на сто. Разминаването идва оттам, че БНБ счита за лоши кредити, онези заеми които не са погасявани повече от 90 дни.
По-малко забавените вноски, според методологията на БНБ, не се определят като лоши кредити. Според Европейската централна банка обаче те са именно такива.<br /> <br /> Подуправителят на БНБ Калин Христов коментира, че увеличаването на необслужваните кредити не е повод за притеснение за стабилността на банковата ни система. Към юли банките в страната продължават да са на печалба.<br />