Дългове в размер на 36 632 700 лева ще има Община Пловдив в края на 2019-а -последната година от втория мандат на кмета Иван Тотев. Цифрата е посочена в доклада за бюджетната прогноза за периода от 2020 до 2023 г., внесен за обсъждане в местния парламент. Анализът се прави за всеки тригодишен период по изискване на Министерството на финансите, пише "Марица".

В началото на 2019-а общата сума на кредитите и лизингите, които общината изплаща, беше 42,6 млн. лева. Според администрацията 6 млн. лева ще бъдат погасени до края на декември. През 2021 г. изтича срокът по 50-милионния заем, изтеглен още по времето на кмета д-р Иван Чомаков за улични ремонти. Другият голям кредит за улици в размер на 30 млн. лева е взет от настоящия кмет и ще се плаща до 2027 г. Допълнително са взимани пари по други проекти и за лизинги при доставка на автомобили. Според общинските финансисти в края на 2022 г. пловдивските данъкоплатци ще имат да изплащат 28,6 млн. лева борчове, натрупани в градската хазна.

В същото време картината на собствените средства на общината никак не е розова.

Тази година при бюджет 342 млн. лева са планирани местни приходи в размер на 155 млн. лева, като останалите пари се превеждат за Пловдив от държавния бюджет. Разходите за местните дейности, които се финансират от собствените приходи на общината, са по-големи - 169 млн. лева или с 14 млн. лева в повече. Тази разлика навежда на съмнения, че част от заложените в бюджета обекти отново няма да бъдат изпълнени.


В прогнозата за следващите три години се забелязва още една тревожна тенденция - не се планира ръст на собствените средства на Община Пловдив. През 2020 г. те са 151,7 млн. лв., през 2021 г. - 152 млн. лв., през 2022 г. - пак 151, 7 млн. лева. От една страна, този факт би трябвало да означава, че няма да се вдигат местните данъци, такси и наеми, които формират собствени приходи, но това е малко вероятно.

Обикновено налозите се увеличават след изборите, както, впрочем, и цените на карти и билети в градския транспорт.

Още по-тревожно е, че се планират по-малки разходи. През 2020 г. те са в размер на 136 млн. лева, през 2021 г. - 128 млн., през 2020 г. - 116 милиона. Това означава, че общината ще свива инвестициите в местните дейности - озеленяване, паркиране, улично осветление, ремонти на улици, спортни и детски площадки. Така наесен след управлението на Иван Тотев Пловдив ще си търси доброволец за кмет, а не кандидат.