Водопроводът от с. Мало Бучино до гр. Перник вече е готов. В момента се прави изпитване на трасето, след това ще се извърши дезинфекция и до няколко дни водоподаването по него ще бъде осъществено. Това позволява водният режим поетапно да бъде облекчен.

Когато водата по новия водопровод бъде пусната, режимът ще бъде от 6:00 до 22:00 часа.

На сайта си дружеството обяснява и по повод постъпил сигнал, че не е имало изпускане на вода от язовир "Студена" нерегламентирано. Направеното от персонала е подаде вода от основния изпускател на язовира, след като заради увеличаване на притока към язовира, мътността се е увеличила многократно.

От 09.03.2020 г., поради висока мътност, пясъчните филтри на пречиствателната станция са се задръстили и са започнали да пропускат по-малко количество вода.

Нормалните стойности на замътяване са от 7-8 FNU, а сега постъпват около 40-50 FNU. Това замътяване намалява пропускателната способност на филтрите и съответно намалява дебита на вода, който преминава през пречиствателната станция за града. Заради това и високите квартали остават без водоподаване дори и при досегашния режим.

Населените места, до които не достигаше вода по график бяха: гр. Батановци, с. Черна гора, с. Богданов дол, с. Ярджиловци, с. Лесковец, квартал Ралица, квартал Калкас, с. Голямо Бучино, с. Люлин, някои части на квартал Изток.

Това е продължило и на следващия ден и затова се е наложило подаване на вода от основния изпускател на язовира, на който са монтирани съоръжения за дозиране на коагулант, който ще намали мътността още на самия язовир и работата на пречиствателната станция да бъде облекчена.

Ако не са били предприети действия по превключване на водата през основния изпускател, както и допълнително монтираните съоръжения за намаляване на мътността на водата още на язовира, е имало риск в следващите дни филтрите да продължават да се задръстват и количеството на преминалата вода през тях да продължава да намалява.

Припомняме, миналата седмица от МОСВ съобщиха, че ВиК-Перник е поискало повече вода от язовир "Студена", но от министерството искат обосновка за количеството, което е равно на потреблението на населението от миналата година без режим на водата - 1,200 млн. м3 месечно.

Паралелно с това от МОСВ отказаха на първо време облекчен режим на водата въпреки извънредната ситуация, свързана с разпространението на коронавируса у нас.

От миналата година област Перник е в криза, след като бедствено положение бе обявено на 21 декември, след като воден режим бе обявен в цяла Пернишка област на 18 ноември.

Решението за изграждането на водопровода, за да се вземе вода от "Белмекен" и да се доведе до Перник, беше взето от Министерския съвет като единственото възможно, което да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". То беше прието и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на София.