Полицейски служители ще продължават да следят за спазването на скоростта на територията на град Сливен. Автомобили с мобилни камери за видеонаблюдение ще са на най-натоварените улици в града. Днес засилено присъствие ще има на бул.”Ст. Стамболов” и “П. Хитов”. “Пътна полиция” в Сливен предупреждава водачите да бъдат внимателни към децата на велосипеди в края на учебната година.
Ето при какви нарушения колко контролни точки се отнемат и реда за тяхното възстановяване<br /> &bull; За управление на МПС след употреба на алкохол 10 контролни точки <br /> &bull; За отказ на водач да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол 12 контролни точки <br /> &bull; За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място 12 контролни точки <br /> &bull; За неспиране на пътен знак &bdquo;Стоп&rdquo;, неправилно изпреварване или неспазване предимството 8 контролни точки <br /> &bull; За използване на мобилен телефон по време на управление 6 контролни точки <br /> &bull; За незползване на предпазен колан или за неносене на предпазна каска 6 контролни точки <br /> &bull; За неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище 6 контролни точки <br /> &bull; За преминаване при червен сигнал на светофара 8 контролни точки <br /> &bull; За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека 8 контролни точки<br /> Броят на контролните точките за потвърждаване валидността на свидетелството се възстановява:<br /> - Чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година<br /> - Служебно, ако водачът няма наложени наказания в рамките на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.<br /> <br /> Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. Водачът има право отново да бъде допуснато до изпит пред съответните органи за придобиване на такава правоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството.<br /> <br /> При кандидатстване за придобиване на правоспособност за категория, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността.<br /> <br /> На водач, който притежава контролен талон &bdquo;Водач на МПС без наказания&quot; (т.н. златен талон), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в Наредба№ Iз-2539 от 17.12.2012 г, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3(употреба на алкохол и отказ да бъде изпробван за употреба на алкохол)<br /> <br />