От това лято морето на север от Варна ще е малко по-чисто. Това става възможно с първото успешно реализирано дълбоководно заустване по родното Черноморие - това в курорта "Златни пясъци". Досега пречистените води там се изливаха на 700 метра от брега. С дълбоководното заустване отпадъчните води ще се вливат в морето на разстояние 2279 метра от брега.
Пречистените води обаче ще се отвеждат в така наречения пояс на санитарна охрана (на една миля навътре в моето), където самопречиствателната способност на морето е много по-голяма.<br /> <br /> Дълбоководното заустване е първа част от проекта &quot;Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация &quot;Златни пясъци&quot;, финансиран по Оперативна програма &bdquo;Околна среда 2007-2013&quot;. <br /> <br /> Целият проект е на стойност малко над 48 милиона лева. Дълбоководното заустване струва малко над 8 милиона лева. /БЛИЦ<br />