Русенските общински съветници приеха единодушно решение за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху Националния музей на транспорта и съобщенията в полза на Община Русе.
&nbsp;Единственият музей на транспорта и съобщенията в България, който се намира в Русе, е създаден по повод 100-годишнината на железопътния транспорт в страната.&nbsp;Към настоящия момент собственик на музея е &quot;БДЖ - Пътнически превози&quot; ЕООД.<br /> <br /> Той е разположен в помещенията на първата железопътна гара в България, построена през 1866 година. Сградата е обявена за недвижима културна ценност по Закона за културното наследство. Трите секции на музея разказват за развитието на железопътния транспорт, речното корабоплаване и съобщенията в страната. В експозицията могат да бъдат видени уникални автентични експонати.<br />