Регионалният исторически музей в Кърджали е дом за над 40 000 културни ценности. Уникалната сграда е един от символите на града край Арда. Построена е през периода 1922-1930 година.
Според твърдения на религиозна организация, за строежа са използвани пари от продажбата на кожи от курбански животни. Като духовно училище, сградата се е издържала с отдаване на помещения под наем на тютюнопроизводители и военни, но за строежа й няма запазен нито един строителен документ.

Регионалният исторически музей в Кърджали е създаден през 1965 г. с цел да проучва, съхранява и популяризира културно-историческото наследство в Източните Родопи. Днес, той осъществява научно-изследователска, събирателска, фондова, експозиционна и популяризаторска работа. След извършена адаптация, площта на сградата е организирана на 3 етажа, в 30 експозиционни зали, в които се поместват експозициите на отдел Археология, Етнография и Природа.
 
 
 


Източник: 24rodopi.com