Специалисти от община Мизия открили още един язовир с частично разрушена стена в община Бяла Слатина. “Нашият експерт Кольо Николов ми съобщи за новия язовир с пробита стена - каза Нековски, цитиран от "24 часа". Докладната от цялата проверка ще бъде обявена публично.”
Кметът на Мизия Виолин Крушовенски заяви, че няма обяснение за поведението на институциите, представляващи държавата. &ldquo;Всички разбрахме, че залялата ни вода не може да е само от дъждовете - каза кметът. - Открихме по улиците толстолоби по 14-15 кг, а те се отглеждат само в язовирите. Назначих комисия и целият снимков материал ми е предоставен, ще го предам на разследващите. Скъсаните язовирни стени не са на територията на нашата община.&rdquo;<br /> <br /> По отношение на разрушаването на дигите кметът каза, че те са държавна собственост и затова е поискал разрешение от държавата. Самите собственици на земеделски имоти предпочели да залеят 4000 дка добра реколта, за да спасят града. Държавните институции обаче забавили разрешението си и в Мизия поели цялата отговорност за частичното разрушаване на дигите.<br /> <br /> По заповед на окръжния прокурор на Враца Асен Пашански следователи започнаха проверка за състоянието на всички язовири по поречието на река Скът във Врачанско. Проверката е във връзка със заведеното дело от районната прокуратура в Оряхово за наводнението в Мизия, което трябва да установи виновниците за потопа.