През изминалата седмица са регистрирани 3 264 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 732 за предходната. От тях 2 188 са случаите на остри респираторни заболявания, като миналата седмица са били 1 775, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
Регистрираните случаи на вирусни хепатити са 39срещу 42 за предходната седмица, на дизентерия – 24 случая срещу 20, салмонелози – 37 случая срещу 50, колиентерити – 22 случая срещу 21, ентероколити – 420 случая срещу 404 за предходната седмица.
Случаите на Скарлатина са 65 срещу 44, на Варицела са 323 срещу 246, на Епидемичен паротит – 22 срещу 22, на Коклюш – 1 срещу 4. Не са регистрирани случаи на Рубеола.
 Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 15 срещу 10, а на Лаймска борелиоза са 14 срещу 19 за предходната седмица.
През седмицата в Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – гр. Стара Загора е постъпила информация за случаи на остра вирусна инфекция при 11 деца, посещаващи Обединено детско заведение № 34, гр. Стара Загора. Оплакванията при всички са били болки в корема и повръщане без температура. Всичките деца са от подготвителна група на детското заведение. Децата са лекувани амбулаторно от личните лекари. До момента са предприети следните противоепидемични мерки: взети са проби за микробиологичен анализ на храни, повърхности в кухненския блок, в помещенията, обитавани от децата и дезинфекционни разтвори. При проведеното микробиологично изследване за чревно носителство на контактните деца - общо 18, и на 7 лица от персонала на подготвителната група и кухненския блок са отчетени отрицателни резултати. Връчено е предписание на директора на детското заведение за приемане на отсъстващи деца след представяне на отрицателен резултат от микробиологично изследване. /БЛИЦ