Две училища и два пансиона в Ловеч ще бъдат реконструирани и оборудвани. Средствата за ремонта са осигурени по Оперативна програма "Регионално развитие" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", предаде кореспондентът на БЛИЦ.
Самият проект е на стойност 5 989 576,34 лв. и се нарича "Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в община Ловеч".  Предвидено е да се извършат ремонти на "Природо-математическа гимназия, СОУ "Св. Климент Охридски" и на двата пансиона на гимназията за чужди езици "Екзарх Йосиф I". Чрез проекта се цели да се подобри и модернизира образователната инфраструктура в общината, да се реализират икономии чрез внедряването на мерки за енергийна ефективност. След ремонтните дейности ще се подобри достъпа и възможност за социално включване на групи в неравностойно положение в образователната система. /БЛИЦ