Произведението „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски не отпада от учебния материал. Това стана ясно след пресконференция в Министерство на образованието.
&bdquo;По-добре е произведението да се изучава в 9-и клас, заради възрастовата психология&rdquo;, каза министърът на образованието Тодор Танев, като поясни, че произведението отива там, където може да бъде разбрано.<br /> <br /> &bdquo;В програмите досега &bdquo;История Славянобългарска&ldquo; се е изучавала в два класа &ndash; 6-и и 10-и, но във връзка с променената структура на образованието след приемането на новия Закон за училищното и предучилищното образование, когато основно образование се завършва в 7-и клас, първи гимназиален етап е до 10-и клас, съответно се преструктурира и учебното съдържание. За това по преценка и предложение на експертите и на учителите&rdquo;, уточни пред БНР заместник-министърът на образованието Ваня Кастрева.<br /> <br /> В новата структура на учебното съдържание присъствието на българските автори е над 60 на сто от всички изучавани автори, заяви заместник-министърът: &bdquo;За нас е от изключителна важност да препоръчаме в учебните програми емблематични произведения на знакови български творци, а да не посочваме, например, цялата стихосбирка на Ботев. Защото това, в обема от много знания, учениците се демотивират, те се объркват. Учителите казват, на нас не ни достига учебно време, за да преподадем задължителната литература. И ефектът всъщност се превръща в дефект&rdquo;.<br /> <br /> В новите образователни програми е съвсем различна композицията на обучението по История и цивилизации, каза още Ваня Кастрева: &bdquo;Историческото познание върви в пряка свързаност на исторически събития и причинно-следствени връзки, както и обвързаност на световната и българската история. Когато са утвърдени учебните програми за 5-и клас, в тях се разглеждат епохите на праисторията и античността. В същото време обаче тук присъстват и първите сведения за живота в българските земи. В 7-и клас имаме учебно съдържание, което обхваща историческото развитие на българските земи от началото на Възраждането, 18-и век, до съвременността, но с изключително присъствие на процента българска история. А 10-и клас е цялостен курс по национална история&rdquo;.<br /> &nbsp;