Бившият апелативен прокурор на Пловдив Росен Димов, който вчера не беше повишен от Висшия съдебен съвет (ВСС) във Върховната касационна прокуратура (ВКП), ще обжалва решението на съвета пред Върховния административен съд (ВАС).
Според Закона за съдебната власт ВАС разглежда жалбата в тричленен състав, а решението му е окончателно. <br /> Димов е командирован във ВКП по предложение на главния прокурор Борис Велчев от 2009 г. <br /> <br /> Вчера след близо час дискусия по кандидатурата му, зад която застанаха Велчев и членовете на ВСС Светла Данова и Радка Петрова, той получи само 10 от необходимите 13 гласа &quot;за&quot;. Трима гласуваха &quot;против&quot;, а седем от членовете на съвета - &quot;въздържал се&quot;.<br /> <br /> Росен Димов не коментира вчерашното изказване на члена на ВСС Вельо Велев, който се обяви против кандидатурата му с аргумента, че кандидатът не притежава необходимите морални и нравствени качества за да заема поста.<br /> <br /> <br />