Делегация от Министерството на извънредните ситуации на Русия ще посети България, за да се запознае с работата на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 в страната ни, съобщиха от МИС.
Двудневната визита включа среща с главния директор на „Национална система 112” Стоян Граматиков и посещение в центъра за спешни повиквания в столицата.
Руските ръководители и експерти ще проучат опита на България при въвеждането на спешната линия, финансовите и технически аспекти на изграждането на системата 112 и перспективите пред нейното развитие. /БЛИЦ