По искане на българската страна САЩ ще предостави за нуждите на българския военен контингент в Афганистан 10 автомобила Textron Guardian, които ще бъдат доставени в Афганистан през втората половина на 2014 г. Дарението включва девет войскови машини Guardian и една линейка на обща стойност 25,6 милиона американски долара.
България в момента разполага със седем автомобила Guardian, закупени през 2009 г. - шест в Афганистан и един в 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово за подготовка на българските военни контингенти. <br /> <br /> Обслужването и поддръжката на дарените машини ще се извършва от български специалисти, без да е необходим допълнителен финансов ресурс от бюджета на Министерството на отбраната.<br /> <br /> С решение на Министерски съвет от 20 ноември 2013 г. България потвърди участието си с до 110 военнослужещи в международната мисия на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане на силите за сигурност в Афганистан &ldquo;Решителна подкрепа&rdquo;./БЛИЦ <br /> <br />