Висшият съдебен съвет възприема техническия доклад на Еевропейската комисия и отправените критики към съдебната система. Тепърва предстои да бъде направен задълбочен прочит и да се осмислят направените констатации.
Това се казва в становище на съвета, по повод поредните критики на Еврокомисията за работата на съдебната власт. Според ВСС, за оптималното решение на голяма част от повдигнатите в доклада въпроси е необходимо по-интензивното мобилизиране на всички отговорни институции, включително представители на гражданското общество. <br /> <br /> Съдиите святат, че за кадровата политика в съдебната система трябва да се инициира широк обществен дебат. Важно било обаче в неговите рамки да се очертаят не просто общи тенденции, а да се чуят конкретни, ясни и категорични предложения по всички спорни въпроси.<br /> <br /> Тук е мястото да отбележим, че голяма част от смятаните за проблемни области в правораздаването, не са част от съдържанието на доклада. Това е признание от страна на европейските ни партньори, че част от проблемите вече се смятат за преодолени, се казва още в становището на ВСС<br /> <br /> <br />