За промяна на пола по документи не е задължителна операция, но хормонална терапия - да. Това постанови Върховният касационен съд в първото си решение по дело на транссексуален у нас. Освен това върховните магистрати отговарят и на няколко съществени въпроса, които пораждат противоречива практика в решенията при подобни дела за смяна на пола, името и ЕГН-то.

В крайна сметка съдиите от ВКС възприемат в решението си становище на Европейския съд за правата на човека, според което правото на самоопределяне е част от правото на личен и семеен живот, ето защо делото се връща обратно в Софийския градски съд, съобщава "Дарик".

Делото на жалбоподателката с инициали Т.Д. стига до ВКС след като Софийският градски съд отказва да разреши промяна на пола й - от женски в мъжки, и съответно - на ЕГН и на името й, тъй като според магистратите искането е отправено в неподходящ момент. 


Според градските съдии преди молителката да получи разрешение да смени пола си по документи тя трябва да докаже, че желанието й и намеренията и за бъдещето и реализацията й като човек от другия пол са ясно осъзнати. Ето защо според СГС, макар въпросната жена, родена през 1962 г., да се възприема и да е позната на най-близките си и в обществото като мъж, а и от комплексната съдебно-психиатрична експертиза да се установява транссексуалност и безспорно съзнание за принадлежност към мъжкия пол, тя не е предприела никакви действия за смяна на телесния си пол и би следвало да се подложи на хормонална терапия. 

Делото стигна до ВКС с три въпроса, които създават противоречия при подобни казуси и досега не са решавани на най-високо ниво. Върховните магистрати от своя страна са възпрели практиката на ЕСПЧ по дело на транссексуален, заведено срещу Германия. 
Там е отбелязано, че определянето на пола, името , социалната ориентация и половия живот попадат в личната сфера защитена от Конвенцията за правата на човека. 
В крайна сметка съдът стига до извода, че транссексуалните не могат да бъдат задължени да се подложат на хирургическа операция за смяна на пола, за да бъде това извършено по документи, чрез промяна на ЕГН, име и пол по лична карта. 

Както СГС, така и ВКС приема, че е необходима хормонална терапия при наличие на транссексуалност като потвърждение на изпълняваната от тях психична и социална полова роля в обществото. Делото е решено с едно особено мнение на съдия Олга Керелска, според която нашето законодателство не позволява полът да се определя по друг начин, освен по първоначалните полови белези и така родилите се като жена нямат правни способи да бъдат признати от държавата за мъж и обратното. 

Затова според нея е необходима промяна в законодателството, която да осигури хуманен подход към подобни случаи, както и баланс между обществения и личния интерес при тяхното решаване.