Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени уволнението и възстанови на работа скандалния прокурор Николай Ганчев. Решението е окончателно и според него Ганчев отново може да се върне на работа като зам.-апелативен прокурор на София.
Ганчев бе уволнен от Висшия съдебен съвет (ВСС) заради уронване престижа на съдебната власт през декември миналата година. Причина за това станаха засечени от спецслужбите негови разговори с русенския бизнесмен Илиян Пенев – Мацола, смятан за близък до бившата силова структура СИК. Двамата са обсъждали включително хода на конкретни преписки, наказателни дела, въздействие върху магистрати по граждански и наказателни дела. В една от разпечатките на разговорите дори фигурираше реплика на Ганчев към Мацола с призив - “Оферирай”. ВАС отменя решението на ВСС заради изтеклата давност на дисциплинарното му производство, който по закон е двугодишен и започва от момента, в който е засечено нарушението. Петчленият състав на съда е намерил за безспорно, че последният известен разговор между Николай Ганчев и Илиян Пенев с установено съдържание, доказващо действие от страна на магистрата, квалифицирано като укоримо, е от 03.05.2004 г. След тази дата няма данни за водени разговори, т.е. нарушението е преустановено, пишат в мотивите си съдиите. Според разпоредбите на Закона за съдебната власт, дисциплинарното наказание на магистрат може да бъде наложено до една година от откриването, но не по-късно от две години от извършването на нарушението. ВАС приема, че след като последният воден телефонен разговор на Ганчев с Мацола е от 03.05.2004 г. и след този момент няма данни за установявани подобни разговори, именно от този момент започва да тече двугодишният срок по закон, който е изтекъл на 03.05.2006 г. Според съдиите накърняването на престижа на съдебната власт е следствие, последицата от извършените от магистрата действия. Затова началото на двугодишния срок е моментът на осъществения последен разговор с лицето с негативен обществен образ Илиян Пенев. /БЛИЦ