Всички жилищни блокове в страната трябва да имат технически паспорт до края на 2012 година. Това е документ, който отразява извършените строителни и монтажни работи по сградата, инструкции за експлоатация и технически характеристики на обекта.
Собствениците на сгради трябва за тяхна сметка да възложат на консултантска фирма да състави техническия паспорт. Той е първата стъпка към цялостно саниране на сградния фонд и приравняването му към европейските изисквания.<br /> <br /> Изготвянето на паспорт на сграда варира между 80 и 400 лева на апартамент. За момента той е задължителен само за новите строежи.