Състав на Софийски градски съд прекрати и върна на Софийска градска прокуратура делото срещу Димитър Викентиев и Цецко Кривачков за отстраняване процесуални нарушения, съобщиха от пресслужбата на съда.
Днес беше първото съдебно заседание срещу бившия прокурор от Районна прокуратура-Оряхово Викентиев и бившия следовател Кривачков, след като делото беше преразпределено на нов съдия поради продължително отсъствие на първия съдия, на когото беше разпределено.

Поради наличието на специални разузнавателни средства в досъдебното производство, делото е с гриф „секретно” и се гледаше при закрити врати.

Според съдията-докладчик, в обстоятелствената част на обвинителния акт като съучастник на Викентиев и Кривачков е посочено лицето Тома Томов, районен прокурор на Оряхово (към момента на инкриминираните факти) и понастоящем – народен представител. С прокурорско постановление наказателното производство срещу него е разделено срещу неизвестен извършител и спряно срещу неизвестен извършител.

За прокурорското произнасяне е посочено обстоятелството, че Томов се ползва с имунитет и по отношение на него не може да има наказателно производство до снемането му. Не съществува процесуална възможност това наказателно производство да бъде спряно само срещу Томов, е категоричен съдът. За прокуратурата съществува възможност по реда на чл. 46 ал. 3 от НПК да бъде отменено постановлението за разделяне и спиране на наказателното производство и да се предприемат предвидените в НПК и чл. 70, ал.1 и 2 от Конституцията на Република България действия за реализиране на наказателната отговорност на Томов, Викентиев и Кривачков в едно наказателно производство.

Обвиненията към Викентиев и Кривачков бяха по чл. 302 и 287 от НК. /БЛИЦ