Във връзка с драстичното повишаване цената на електроенергията и изключително високите сметки за улично осветление, които се налага Община Поморие да плаща, както и неангажираността на държавата да помогне в тази трудна ситуация, 

кметът Иван Алексиев разпореди предприемането на спешни действия за ограничаване потреблението на електроенергия, а именно:

Считано от днес, 18 януари 2022 г., уличното осветление в Поморие и всички останали населени места ще свети през един стълб (през една лампа). 

Възложено е на фирмата, поддържаща уличното осветление, да приведе този режим на действие до края на седмицата, за цялата община. През предстоящите месеци осветлението ще се включва в 17.15 часа и ще се изключва в 07.15 часа.

В Общинска администрация – Поморие се спира използването на климатичната система и всички видове ел.уреди за отопление.
За всички спортни клубове и танцови състави, използващи общински сгради ще бъдат направени препоръки за по-икономично ползване на климатиците и др. ел. уреди за отопление.

"Предоставяме на Вашето внимание справки за потреблението на ел.енергия в kWh, в лева, както и за цената на ел.енергия на 1 kWh, от които е видно, че за м. декември 2020 г. сметката за ток на община Поморие е 68 705 лв, а за м. декември 2021 г. тя е 183 211 лв., при по-ниско потребление. Това налага и предприемането на спешни мерки, за които предварително се извиняваме на жителите на община Поморие", добавиха от кметството и показаха справката.