Във връзка с летните температури, надвишаващи +35°С и предизвикващи нарушаване целостта на пътната настилка на улиците и булевардите на територията на Столична община при движението по тях на товарни автомобили с допустима максимална маса над 20 тона, кметът на София Бойко Борисов нареди:
При летни температури над +35°С за времето от 12.00 часа до 19.00 часа да се въвежда забрана за влизането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 20 тона по улиците и булевардите на територията на Столична община в зоната с граница Софийски околовръстен път, като същият не влиза в обхвата на зоната.

При летни температури над +35°С за времето от 12.00 часа до 19.00 часа Столична дирекция „Полиция” да осигурява постове за контрол по спазване на забраната. /БЛИЦ