Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) напомня, че до 31 декември тази година към всеки асансьор в България трябва да има монтиран щит под кабината.

След изтичането на посочения срок ползвателят и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да спрат неговата експлоатация и да уведомят съответния регионален отдел на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“.

Промените в текста на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, касаещи монтирането на предпазен щит под кабината са въведени през 2014 г. след обсъждане с всички заинтересовани страни. Въвеждането на предпазните щитове е част от 10 мерки за повишаване на безопасността, съгласно европейските стандарти, приети и в България.

Ето и какви са изискванията на БДС ЕN 81-20

– 5.4.5. Предпазен щит;

– 5.4.5.1.Под всеки праг на кабината трябва да има предпазен щит по цялата широчина на разположената пред нея шахтна врата. Вертикалната му част трябва да е удължена надолу чрез скосяване, чийто ъгъл  спрямо хоризонталата трябва да е най-малко 60 °. Проекцията на това скосяване върху хоризонталната равнина не трябва да е по-малко от 20 mm;

– Издатините откъм лицевата страна на предпазния щит, такива като закрепения не трябва да са по-големи от 5 mm. Издатините, по-големи от 2 mm, трябва да са скосени най-малко на 75 ° спрямо хоризонталата;

– 5.4.5.2. Височината на вертикалната част на щита трябва да е най-малко 0, 75 m;

– 5.4.5.3. При прилагане на сила от 300 N, разпределена равномерно върху площ от 5 cm2 с кръгла или квадратна форма, приложена перпендикулярно откъм етажната площадка към предпазния щит по продължение на долния ръб на вертикален участък, предпазния щит трябва да издържи без:

– без остатъчна деформация, по-голяма от 1 mm;

– еластична деформация, по-голяма от 35 mm.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук