Кметът на район "Искър" Ивайло Цеков е взел мерки срещу кърлежи и плъхове, за които ни алармираха в "Блиц" жители на кв. Дружба.

Той написа в профила си във фейсбук следното: "Що се отнася до твърдението за „плъхове, които се развъждат в занемарен частен имот точно до детската площадка на бл. 14“, бих искал да посоча, че още на 19 юни 2019 г. е извършен оглед на мястото от длъжностни лица на районната администрация и е констатирано, че постройката на посочения в публикацията частен имот се намира в лошо техническо състояние, неотговарящо на изискванията по чл. 169 от ЗУТ. Констатирано е, че е опасна за живота и здравето на гражданите.

На 29 юли 2019 г. е насрочена среща в сградата на районната администрация с управителя на дружеството-собственик на имота за изслушване по отношение на констатациите. Собственикът не се е явил. По-късно в районната администрация е постъпило възражение от него, в което не се съгласява с констатациите, че сградата е опасна. 

В момента продължава процедурата по чл. 196 от ЗУТ и предстои преписката по случая да бъде представена в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община за произнасяне.

По отношение на твърдението, че „Цеков дори не се е задействал да напръска обществените градинки срещу кърлежи“, ще отбележа, че тревните площи – общинска собственост, в район „Искър“ са обработвани многократно по предварително изготвен график срещу гризачи и кърлежи през последните месеци.

Обработката започна на 1 април 2019 г. и продължава и до момента. Приоритетно се обезпаразитяват именно пространствата около детски градини, детски площадки и училища.

Третирането се извършва със специализирано оборудване на аерозолни обработки, за което са поставени предупредителни табели, а информация за тази дейност се публикува периодично на интернет сайта на район „Искър“, както и на фейсбук страницата на района, където е поместен и снимков материал от процеса на обработване.

По повод твърдението в публикацията, че „змии (…) са плъзнали в междублоковите пространства“, ще уточня, че успоредно с обработката срещу гризачи и кърлежи, през април т.г. стартира и косенето на тревните площи на територията на район „Искър“, което продължава и досега.

От тогава до настоящия момент са обработени зелените пространства – общинска собственост в района, както и части от терени - частна собственост, които са непосредствено до пешеходни пътеки и детски площадки.

В последните месеци в администрацията на район „Искър“ не са постъпвали сигнали за конкретни места – междублокови пространства, локални градини, паркове и пр., на които граждани са забелязали змии".