Столичната община обяви обществена поръчка за трамвай, наречен от граждани "Безумие", съобщиха от Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт. Класирането ще бъде на 21 юли. В сряда - 09 юли в Административния съд в София ще се разгледа делото за естакадата, заради която ще изсекат повече от 400 дървета в Парка на свободата.
В писмо до медиите от гражданската инициатива алармират: &quot;Печално известният трамвай &bdquo;Безумие&rdquo;, за който гражданските комитети от кварталите &bdquo;Изгрев&rdquo; и &bdquo;Дианабад&rdquo; алармираха многократно, се оказа с пусната от миналата седмица обществена поръчка за изпълнение. Начинът, по който се случва тази процедура е също толкова безумен, тъй като проектът е с течащи дела в съда, прокурорска проверка и все още с неприети от общинския съвет Подробни Устройствени Планове (ПУП). От пуснатата процедура става ясно, че бройката на предвидените дървета за изсичане набъбва от обявяваните 91 до 176&quot;. <br /> <br /> От гражданската организация питат заместник-кмета на София Любомир Христов в пет точки. Сред тях са: &quot;Счита ли Столична община, че при течащи съдебни дела, свързани с проекта и прокурорска проверка по същия, процедурата може да продължи без това да е в нарушение на ЗУТ и ЗУЗСО? <br /> <br /> 2. Има ли влезли в сила решения на СОС за одобрени ПУП-ове или общ ПУП на цялото трамвайно трасе?<br /> <br /> 3. Предвижда ли се спирането на автобус №94 и промени в маршрутите на автобуси №88, №102, като последните два бъдат преместени от ул. &bdquo;Никола Габровски&rdquo; по бул. &bdquo;Симеоновско шосе&rdquo;?<br /> <br /> 4. Искаме да ни бъде предоставена разработката за проучване на пътникопотоците по проекта за &bdquo;Изграждане на нова трамвайна линия от &bdquo;Семинарията&rdquo; до &bdquo;Дървеница&rdquo;, включително анкетно проучване с брой анкетирани, разделени по пол и възраст, представителност на извадката и въпросите, които са задавани в анкетното прочуване.<br /> <br /> 5. Искаме да ни бъдат предоставени цитираните от зам.-кмета по транспорта на Столична община разгледани 5 варианта за трамвайното трасе с тяхното прогнозно натоварване и изследване ползи-разходи&quot;. <br /> <br /> От Гражданското сдружение твърдят, че от Столична община са получили само мълчание до този момент.<br /> <br />