Женският пазар ще се включи в "Sofia Alternative Tour" като атрактивна туристическа дестинация и част от т.нар. зона на толерантността, като място за междукултурен обмен. Всеки ден от годината ще са безплатните туристически обиколки на София. Пазари "Възраждане" и Сдружение "365" са сключили меморандум за сътрудничество в тази посока.

Пред БНР изпълнителният директор на пазари "Възраждане" Драгомир Димитров разказа: "Женският пазар е едно само по себе си историческо място в София. То по същество е туристическа дестинация, имайки предвид своя характер и района, в който се намира. Този район е историческият център на София. С този меморандум за сътрудничество искаме да канализираме усилията на общинското дружество Пазари "Възраждане" да превърнем тази историческа даденост, която притежава Женският пазар като атрактивна туристическа дестинация, в механизъм, който да работи и в инициативи, които да създадат траен поток от гости на столицата, които да могат да бъдат осведомени, да посетят мястото и да се запознаят с неговата специфика и исторически характер".

Никога не съм забелязвал пазара с тези очи и това сърце, както сега, добави още Димитров. Той подчерта, че концепцията им е да се запази автентичния му вид и характер и същевременно да се модернизират отчасти процесите, които могат да се случват там.

Томислав Рашков от Сдружение "365" отбеляза: "Женският пазар впечатлява с неговата палитра от цветове. Ние на други турове говорим за тази толерантност и за това колко различни етнически общества се сблъскват в един малък периметър в града, но всъщност там е най-видимо".

"Старото е ново или как градът се трансформира пред очите ни" – това се цели да се покаже чрез този тур, посочи Рашков и добави: "Женският пазар е един много удачен пример за това. Минавайки през пазара, човек минава по една пътека на времето, за да сформира собствена представа за това място".

Никола Венков, изследовател и антрополог, коментира какво се случи след реконструкцията на пазара: "В момента се правят опити за някакво връщане и преоценяване на разнообразието, което имаше този пазар. Тези опити биха били изкуствени, защото в момента имаме това разнообразие и тази толерантност, за която става дума – това е един сурогат спрямо спонтанния пазар, който съществуваше до преди 5 години. Той се намали до 1/4 като брой търговски площи. Голяма част от реалния пазар се замести с магазинчета от съвсем друг клас стоки и потребители. Пазарът се опитват да го върнат към това разнообразие или по скоро като някакъв спектакъл за същите тези хора, които биха пазарували в тези магазинчета, а за реалните обитатели на пазара никой не мисли – една част от тях си отидоха. Пазарът не е това, което беше".