„Топлофикация София” стана рекламен агент на фирма за кредити. Най-неочаквано столичното парно е решило да се отърве от настоящи и бъдещи длъжници, като ги зариби с лесните, но опасни заеми на подобни финансови институции, алармира наблюдателен мъж, цитиран от „Телеграф”.
На челната страница на юлската фактура, в която е включена годишната изравнителна сметка, голямо рекламно каре приканва потребителите: „Посрещни всяко задължение с безлихвен първи кредит”. Огромна НУЛА обяснява, че лихвата е 0% за заем до 700 лева за срок от 30 дни.

На първи прочит рекламата може да се възприеме като спасение и като загриженост на топлофикация за абоната, който има голяма сума за доплащане по изравнителната сметка или натрупани стари задължения. Наивният потребител, който не е имал вземане-даване с фирми за бързи кредити, обаче може да бъде вкаран в дългова спирала.

Проучване в сайта на финансовата институция показва, че потребителят действително може да вземе заем до 700 лева и няма да плати никаква лихва, но само ако върне цялата сума най-късно на 30-ия ден. Всяко просрочване се наказва с лихва според размера на задължението плюс разходи за телефонни и писмени напомняния и различни такси. В общите условия на финансовата институция освен това е записано, че още след 10-ия ден на просрочието тя може да прехвърли на колекторно дружество вземането с всички допълнителни последствия.

Ако потребителят поиска да отложи прехвърлянето на дълга си с 20 дни, ще трябва да плати 20 лева такса. Ако закъснее да върне парите с 20 дни, срещу него започва съдебна процедура, което натоварва дълга и с всички съдебни, юридически и други такси.

Голямата част от потребителите не могат да получат 3% отбивка от размера на сметката, която столичното дружество въведе, за да увеличи събираемостта, съобщи още човекът. Потребителят ще получи преференция, ако е платил сметката си до 30 август.

Това се оказва невъзможно, защото пликът с фактурата е доставен в същия ден и когато човек се върне от работа и го вземе от пощенската си кутия, касите са затворили, или всеки момент ще затворят.

Топлофикация продължава да не изисква пощенската компания да поставя клеймо с дата върху пликовете с фактурите, което пък обезсмисля изискването на всякакви срокове, свързани със сметките на дружеството.