Осемцифрена е сумата от задълженията на Софийския университет „Климент Охридски“ към държавата, стана ясно, след като Сметната палата не прие финансовия отчет на Алма матер. „Отказваме за заверим отчета, защото той не дава ясна и честна представа за финансите“, коментира пред bTV шефът на Сметната палата Цветан Цветков. Той изтъкна, че във висшето учебно заведение не е извръшвана инвентаризация.
&bdquo;Ние възложихме извършване на одит за съответствие. Към момента СУ не оказва съдействие на нашия одитен екип, при което аз предупредих ректора, че ще се наложи глоба&ldquo;, продължи председателят на Сметната палата. <br /> <br /> &bdquo;Отчетът не дава ясна и точна представа и обществото е заблудено. Това, което е тревожно и притеснително е, че отчетите за 2012 и 2013 година ние ги заверихме с резерви, т.е. тези проблеми са съществували и преди това и СУ не е предприел мерки&ldquo;, обясни още Цветков.<br /> <br /> Шефът на Сметната палата коментира и ситуацията с надзора на банките. &bdquo;Банковият надзор не действа достатъчно ефективно. Предмет на професионална тайна са кои две банки за изключени от верификацията. Всички банки подават своите отчети в регистъра на БНБ. Оказва се, че две от тях са били изключени от тази автоматична проверка. Т.е. те са подавали неверни данни&ldquo;, изтъкна Цветан Цветков.<br /> <br />