В България и Румъния има най-много застрашени от бедност деца на родители с ниско ниво на образование, съобщава Евростат, като Румъния е първа с 37,4%, следвана от България с 33,7%.

Данните сочат, че потомците на нискообразовани родители е по-вероятно да живеят в бедност, когато достигнат зряла възраст. През 2019 г. процентът на застрашените от бедност в ЕС е бил над два пъти по-висок при възрастните (между 25 и 59 години), чиито родители са имали ниско ниво на образование (20,3%), отколкото при хората, чиито родители са постигнали високо ниво на образование (8,6%). Съответният процент е 12,0% за хората, чиито родители са имали средно ниво на образование.

Делът на хората, изложени на риск от бедност, чиито родители са с ниско ниво на образование, е над 20% в 10 държави членки на ЕС (Естония, Гърция, Люксембург, Испания, Италия, Полша, Литва, Латвия, България и Румъния).

За разлика от тях, с най-малък риск от бедност са децата на необразовани родители в Чехия (9,3%) и Дания (9,4%), както и в Нидерландия и Финландия (и двете по 10,3%).

Най-висок процент на риск от бедност сред хората, чиито родители са с високо образование, е регистриран в Австрия (14,8%) и Швеция (12,7%), докато най-ниските нива са отчетени в Чехия (2,3%) и Румъния (3,2%).